ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα λάστιχα κουφωμάτων αλουμινίου αποτελούν δομικό κομμάτι και επηρεάζει σημαντικά την απόδοση στα κουφώματα αλουμινίου. Όταν αντικαθιστούμε ένα ελαστικό, αυτομάτως αλλάζουμε και την απόδοση του κουφώματος (πχ. υδατοστεγάνοτητα). Η κάθε εταιρεία που σχεδιάζει και παράγει προφίλ αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα (πχ Europa ,Etem), προτείνει-υποδεικνύει συγκεκριμένα ελαστικά.Δοκιμάζει τα λάστιχα κουφωμάτων ως προς την απόδοση τους σε εργαστήρια πιστοποίησης στο εξωτερικό (πχ. αεροδιαπερατότητα).

Ωστόσο πολλές φορές,αρκετοί κατασκευαστές κουφωμάτων,με σκοπό να ρίξουν το κόστος προβαίνουν στο εξής.Αντικαθιστούν τα προτεινόμενα λάστιχα κουφωμάτων με άλλα που υπάρχουν στο εμπόριο, αλλάζοντας έτσι τη συμπεριφορά (απόδοση) των παραθύρων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.